Aplikacja do zarządzania mieszkaniami

Jesteśmy na etapie wdrażania nowej aplikacji do zarządzania SON (System Obsługi Najmu), którą otrzymali już nasi zarządcy.
Jak tylko aplikacja zostanie udostępniona publicznie, stosowna informacja znajdzie się w tym miejscu.