Oddając mieszkanie w zarządzanie masz gwarancję bezproblemowej administracji, minimalizujesz ryzyko oraz maksymalizujesz zyski uzyskiwane z wynajmowanych nieruchomości.

Co nas wyróżnia?

1. Kompleksowe zarządzanie – zarządzamy mieszkaniami od przygotowania ich do wynajmu, poprzez ogłaszanie i selekcję najemców, po rozliczanie ich i czuwanie nad porządkiem w mieszkaniu.

2. Zarządzanie przez praktyków – zarządcami są inwestorzy z doświadczeniem w administrowaniu nie tylko swoimi mieszkaniami na wynajem.

3. Wsparcie Edukacji Inwestowania w Nieruchomości – każdy zarządca jest Absolwentem Edukacji Inwestowania w Nieruchomości i korzysta ze wsparcia innych aktywnych inwestorów poprzez wielopłaszczyznową wymianę doświadczeń.


1. POŚREDNICTWO W WYNAJMIE MIESZKAŃ

Najważniejszy jest moment wynajmu mieszkania, ponieważ wtedy to następuje wybór najemców, którym powierzamy swoją nieruchomość, podpisujemy bezpieczną dla nas umowę i określamy przychód na najbliższe miesiące. Dlatego też możesz zlecić wyłącznie usługę pośrednictwa wynajmu mieszkania, aby zagwarantować sobie spokój i mieć pewność sukcesu.

Korzyści z oddania mieszkań do wynajmu:

 • skuteczne ogłaszanie mieszkań na wynajem,
 • pomoc w przygotowaniu mieszkania do najmu (home-staging),
 • optymalizacja cen najmu,
 • bezpieczna umowa najmu na czas określony 12 miesięczny,
 • odpowiednia selekcja najemców,
 • umowa najmu zawsze zabezpieczona kaucją,
 • szczegółowy protokół zdawczo-odbiorczy wraz z dokumentacją fotograficzną,
 • brak opłat za poszukiwania najemców w trakcie trwania umowy najmu (tzw. wymiana najemców w trakcie trwania umowy najmu).
2. ZARZĄDZANIE MIESZKANIAMI NA WYNAJEM

Jeśli kompletnie nie masz czasu zajmować się swoim mieszkaniem, warto rozważyć opcję oddania swojego mieszkania również w zarządzanie. Ale nawet jeśli dasz radę wygospodarować czas na rozliczanie najemców, oddanie zarządzania w ręce aktywnych inwestorów może być bardzo atrakcyjne finansowo. Zagwarantuje Ci to spokój i profesjonalne zarządzanie mieszkaniem przez doświadczony zespół.

Plusy oddania mieszkań do zarządzania:

 • comiesięczne wizytacje mieszkań, sprawdzanie porządku i czystości, sposobu użytkowania lokalu i wyposażenia,
 • comiesięczne rozliczanie najemców z opłat czynszowych,
 • comiesięczne rozliczanie najemców za zużycia mediów,
 • kontrolowanie terminowości wpłat, przygotowywanie i doręczanie upomnień dłużnikom,
 • serwis sms w kontaktach z najemcami, przypominanie, ponaglanie,
 • szybka reakcja na opóźnienia w płatnościach, naliczanie odsetek,
 • wszczynanie procedur windykacyjnych w stosunku do najemców zalegających z płatnościami przy współpracy z kancelarią prawną,
 • reprezentowanie właściciela przed: spółdzielnią/wspólnotą, dostawcami mediów, telewizji kablowej, internetu itp.,
 • czuwanie nad realizacją napraw: organizacja, zawieranie umów z fachowcami, kontrola wykonania, rozliczenia,
 • w przypadku możliwości uzyskania odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego, czuwanie nad całym procesem,
 • przypominanie o terminie wznowienia polisy ubezpieczeniowej,
 • opłacanie rachunków z tytułu czynszu do administracji, dostaw mediów i innych opłat,
 • przygotowanie grafiku sprzątania części wspólnych mieszkania i ewentualnie klatki schodowej,
 • zlecanie na koszt właściciela drobnych napraw oraz usuwanie awarii, do których usunięcia zobowiązany jest właściciel,
 • comiesięczne sporządzanie dla właściciela raportu z wpływów z najmu, zaległości, wydatków z tytułu opłat i napraw.

Rekomendowani zarządcy

Białystok

Katarzyna Bera, Białystok

Kontakt:
e-mail: kontakt@pokoje.bialystok.pl
tel. +48 501 732 237
pokoje.bialystok.pl


Ewelina Nietupska, Białystok

Kontakt:
e-mail: kontakt@domka.eu
tel. +48 794 466 982


Gdańsk

Paweł Pyskło, Gdańsk

Kontakt:
e-mail: pawelpysklo428@gmail.com
tel. +48 512 500 786


Remigiusz Seweryn, Gdańsk

Kontakt:
e-mail: remigiusz_seweryn@op.pl
tel. +48 606 275 345


Iwona Kraskowska, Gdańsk

Kontakt:
e-mail: biuro.naszachata@gmail.com
tel. +48 799 748 572


Marek Zalewski, Gdańsk

Kontakt:
e-mail: kontakt@stacjastancja.pl
tel. +48 517 836 682
http://www.stacjastancja.pl/


Katowice

Jan Gisterek, Katowice

Kontakt:
e-mail: pokoje@gisterek.pl
tel. +48 508 125 227


Kraków

Mateusz Brejta, Kraków

Ilość mieszkań w zarządzaniu: ponad 60

Kontakt:
e-mail: biuro@mateuszbrejta.pl
www.mateuszbrejta.pl


Rafał Paluch, Dobrynajem.pl, Kraków

Ilość mieszkań w zarządzaniu: ponad 100

Kontakt:
e-mail: kontakt@dobrynajem.pl
tel. +48 123 500 500
www.dobrynajem.pl


Beata Furlepa, Kraków

Kontakt:
e-mail: furlepa.nieruchomosci@gmail.com
tel. +48 697 733 676


Marcin Furlepa, Kraków

Kontakt:
e-mail: furlepa.nieruchomosci@gmail.com
tel. +48 500 010 017


Jan Gisterek, Kraków

Kontakt:
e-mail: pokoje@gisterek.pl
tel. +48 508 125 227


Marcin Węgrzyn, Kraków


Łódź

PropertyPro s.c., Łódź

Kontakt:
e-mail: biuro@propertypro.pl
tel. +48 669 330 339
www.propertypro.pl


Mateusz Wasiak, Łódź

Kontakt:
e-mail: kontakt@rentpartner.com.pl
tel. +48 793 034 093
rentpartner.com.pl


IMPRO Jeremiasz Gorzarda vel Gorzedowski, Łódź
Biuro: Franciszkańska 104/112, Łódź
Kontakt:
e-mail: biuro@impro.biz.pl
tel. +48 784 059 638
www.impro.biz.pl


Michał Kustosik, Łódź

Ilość mieszkań w zarządzaniu: 22

Kontakt:
e-mail: kontakt@dobrywynajem.pl
tel. +48 695 682 788
www.dobrywynajem.pl


Freedom Development Sp. z o.o., Łódź

Kontakt:
e-mail: biuro@freedom-development.pl
tel. +48 697 441 167
www.freedom-development.pl


Inwestycje na pokolenia Sp. z o.o., Łódź

Kontakt:
e-mail: kontakt@marcinmatusiak.pl
tel. +48 533 994 639
www.marcinmatusiak.pl


Olsztyn

 Karol Śliwiński, Olsztyn

Kontakt:
e-mail: sliwinskikarol@gmail.com
tel. +48 795 665 655
Poznań

Pokojowiec, Emilia Osuch, Poznań

Kontakt:
e-mail: biuro@pokojowiec.pl
tel. +48 733 983 229
www.pokojowiec.pl

Mateusz Lewandowski, Poznań

Kontakt:
e-mail: mat.lewandowski87@gmail.com
tel. +48 663 498 460


Sopot

Marek Zalewski, Sopot

Kontakt:
e-mail: kontakt@stacjastancja.pl
tel. +48 517 836 682
http://www.stacjastancja.pl/ 


Szczecin

Paweł Zasadziński, Szczecin

Kontakt:
e-mail: pawel.zasadzinska@gmail.com
tel. 796 535 111, 509 133 393
www.thestudentroom.pl


Toruń

Martyna Szczawińska, Toruń

Kontakt:
e-mail: kontakt@metrkwadratowy.net
tel. 782 345 669
www.metrkwadratowy.net


Marcin Szczawiński, Toruń

Kontakt:
e-mail: kontakt@metrkwadratowy.net
tel. 508 720 378
www.metrkwadratowy.net


Warszawa

Marcin Furmanik, Warszawa

Ilość mieszkań w zarządzaniu: 1

Kontakt:
e-mail: marcin@pogromcyproblemow.pl
tel. +48 507 121 912
www.pogromcyproblemow.pl


Karol Abramczyk, Warszawa

Kontakt:
e-mail: k.abramczyk@gmail.com
tel. +48 533 355 453


Wojciech Pokora, Warszawa

Kontakt:
e-mail: wojciech.pokora@lidernajmu.pl
tel. +48 601 391 128
www.lidernajmu.plRobert Paćkowski, Warszawa

Kontakt:
e-mail: robert.packowski@orange.pl
tel. +48 501 180 636


Wrocław

Krzysztof Sudoł, Polskie Centrum Obsługi Najmu, Wrocław

Kontakt:
e-mail: pcon24pl@gmail.com
tel. +48 535 134 644


Infinity Development Group Sp. z o.o., Wrocław

Kontakt:
e-mail: biuro@ekspertwynajmu.pl
tel. +48 887 844 255
www.ekspertwynajmu.pl